Τα δικαιώματα των κατόχων οχημάτων επηρεαζόμενων από το σκάνδαλο ρύπων:

  • Aντικατάσταση οχήματος
  • Mείωση τιμήματος αγοράς
  • Επιστροφή τιμής αγοράς έναντι επιστροφής οχήματος
  • Αποζημίωση