Όροι Χρήσης

Ιστοσελίδα
Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο δικηγόρων Diesel-Gate. Κάνοντας χρήση αυτού του ιστοτόπου αποδέχεστε χωρίς καμία άλλη διατύπωση τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι μπορεί να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση. Για αυτό το λόγο οι χρήστες της ιστοσελίδας καλούνται να ελέγχουν τους εν λόγω όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του δικτύου μας και για επίκαιρα νομικά θέματα.
Σχέση εντολέα – δικηγόρου δεν ιδρύεται με απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα ή συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ή με αποστολή μηνύματος ή τηλεφωνική κλήση σε δικηγόρο. Περαιτέρω το αίτημα για παροχή δωρεάν νομικής συμβουλής δε δεσμεύει σε καμία περίπτωση το δίκτυο Diesel-Gate, το οποίο κατά τη διακριτική του ευχέρεια μπορεί να παράσχει ή όχι τη δωρεάν συμβουλή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δικηγόρων. Το περιεχόμενο της δωρεάν νομικής συμβουλής έχει σκοπό καθαρά ενημερωτικό. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά τη σχέση εντολέα – δικηγόρου.

Aποποίηση Ευθύνης
Ούτε η ιστοσελίδα, ούτε το περιεχόμενό της αποτελούν νομική ή επαγγελματική συμβουλή ή μέσο διαφήμισης νομικών υπηρεσιών. Όλες οι δημοσιεύσεις και αναρτήσεις αποσκοπούν σε ενημέρωση των επισκεπτών της σελίδας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και ακριβές βάση αξιόπιστων πηγών, αλλά δεν εγγυόμαστε την απόλυτη ακρίβεια και σχετικότητα των δεδομένων που εμφανίζονται σε αυτήν. Οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται στη σελίδα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη της ιστοσελίδας. Η όποια ενημέρωση παρέχεται στα πλαίσια της δωρεάν νομικής συμβουλής έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχεται στα πλαίσια επαγγελματικής σχέσης εντολής δικηγόρου – πελάτη, ενώ ο αποδέκτης των πληροφοριών έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη περαιτέρω χρήση τους.
Το δίκτυό Diesel-Gate και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας αποποιούνται κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα ή από την πρόσβαση στον εν λόγω ιστότοπο.