Συμμετάσχετε στην πιλοτική συλλογική αγωγή κατά της VW!

Από την 1η Νοεμβρίου 2018 υπάρχει μια νέα δυνατότητα για τις αναγνωρισμένες ενώσεις προστασίας των καταναλωτών στη Γερμανία, η πιλοτική συλλογική αγωγή. Μια τέτοια δυνατότητα δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμη στην Ελλάδα.

Ήδη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου μια γερμανική ένωση προστασίας των καταναλωτών αιτήθηκε από το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο της Braunschweig να αναγνωρίσει ότι η Volkswagen AG υποχρεούται να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σε περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμένο με κινητήρα EA 189. Οι αγοραστές οχημάτων ντίζελ Volkswagen, Audi, Skoda, Seat με κινητήρες EA 189 (τετρακύλινδρος, εκτόπισμα: 1,2 ή 1,6 ή 2,0 λίτρα) για τους οποίους έχει διαταχθεί απόσυρση μπορούν να συμμετάσχουν στην πιλοτική συλλογική διαδικασία. Η αγορά του οχήματος θα πρέπει να έχει γίνει μετά την 1η  Νοεμβρίου, 2008.

Ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής στην πιλοτική συλλογική διαδικασία;

Καταρχάς, η συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία εμποδίζει την παραγραφή πολλών αξιώσεων. Οι ζημιωθέντες έχουν την ευκαιρία να περιμένουν αρχικά χωρίς το άγχος του χρόνου και στη συνέχεια να αποφασίσουν πώς θα δράσουν. Η απόφαση  που θα εκδοθεί δεσμεύει όλα τα γερμανικά δικαστήρια, τα οποία θα αποφασίζουν στη συνέχεια σε διαδικασίες αποζημίωσης σε περιπτώσεις  μεμονωμένων αγωγικών αξιώσεων. Επιπλέον, οι θιγόμενοι απαλλάσσονται από μεγάλο μέρος των δικαστικών διαδικασιών. Το ρίσκο του κόστους της διαδικασίας βαρύνει αποκλειστικά τη ένωση προστασίας των καταναλωτών.

Ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει η συγκεκριμένη συλλογική διαδικασία στους Έλληνες καταναλωτές;

Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη συλλογική αγωγή για την προστασία των καταναλωτών. Με τη βοήθειά μας, οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές καταχωρούνται ως συμμετέχοντες στη διαδικασία. Εάν το πράξουν, η σχετική δικαστική απόφαση μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία  να αξιώσουν απευθείας αποζημίωση από την VW. Μόνο το ύψος της αποζημίωσης θα μπορούσε να αμφισβητηθεί σε κάποιες περιπτώσεις. Η συμμετοχή στη διαδικασία θα προσφέρει στους καταναλωτές έναν τρόπο χωρίς κόστος να διερευνήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους έναντι της VW. Αυτό έχει το επιπλέον όφελος  ότι μπορεί κανείς να επιτύχει υψηλότερα ποσά αποζημιώσεων έναντι της VW σε γερμανικό έδαφος απ ‘ό, τι στην Ελλάδα.

Πούλησα  ήδη το αυτοκίνητό μου που επηρεάζεται από το σκάνδαλο ντίζελ – μπορώ ακόμα να συμμετάσχω;

Η αγωγή είναι ανοιχτή σε όποιον, από τη 1η  Νοεμβρίου, 2008 μέχρι και σήμερα, αγόρασε έναν από τους τύπους οχημάτων με τους προαναφερόμενους κινητήρες. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το όχημα αγοράστηκε μεταχειρισμένο και πωλήθηκε εκ νέου.

Τη μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Σας καταχωρούμε  στο μητρώο των αιτούντων στη Γερμανία.  Δε θα χρειαστεί να καταβάλετε αμοιβή για την εν λόγω υπηρεσία, παρά μόνο ένα ελάχιστο πόσο για  την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Σας ενημερώνουμε επίσης δωρεάν για την τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας, ενώ μπορείτε  να ζητήσετε δωρεάν συμβουλές σχετικά με τη δήλωση της αξιώσεώς σας στη σχετική διαδικασία.

Μην χάσετε τη μοναδική ευκαιρία. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα της συλλογικής πιλοτικής διαδικασίας!