Νέα απόφαση-κλειδί εναντίον του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία

Το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο της Κολωνίας αποφάσισε (υπόθεση υπ’ αριθ. 18 U 70/18) ότι ο αγοραστής ενός Audi A4 το οποίο επηρεάζεται από το σκάνδαλο των καυσαερίων δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση, ακόμη και αν πρόκειται για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση λογισμικού.

Ο ενάγων στην προκειμένη περίπτωση αγόρασε ένα μεταχειρισμένο Audi A4 Avant 2.0 TDI με περίπου 43.000 χλμ. στην τιμή των 21.500 ευρώ. Στο όχημα ήταν εγκατεστημένος ένας πετρελαιοκινητήρας EA 189 EU-5 της Volkswagen AG που επηρεάζεται από το σκάνδαλο ντίζελ. Στις 5 Ιουλίου 2018, ο ενάγων, κατόπιν προσφοράς της Volkswagen AG, πραγματοποίησε αναβάθμιση λογισμικού για να συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία. Ο ενάγων ισχυρίστηκε ότι δεν θα αγόραζε το όχημα αν γνώριζε τις πραγματικές εκπομπές ρύπων κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Το δικαστήριο διέταξε τη Volkswagen AG να καταβάλει αποζημίωση ύψους 17.000 ευρώ.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι το λογισμικό που εγκαταστάθηκε στο αυτοκίνητο αποτελεί ένα υλικό ελάττωμα. Επιπλέον, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η ενημέρωση λογισμικού δεν ήταν κατάλληλη για την αντιμετώπιση του ελαττώματος του οχήματος που προκλήθηκε από τη χειραγώγηση, καθώς τα επιβλαβή αποτελέσματα στον κινητήρα εξακολουθούσαν να είναι μια πιθανότητα.

 

Γιατί πρόκειται για μία σημαντική απόφαση;

Το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο της Κολωνίας είναι το πρώτο ανώτατο περιφερειακό δικαστήριο στην Ευρώπη που αποφάνθηκε για το σκάνδαλο των καυσαερίων. Η ετυμηγορία του Ανώτατου Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κολωνίας αποτελεί μια κατευθυντήρια απόφαση επί της οποίας πολλά γερμανικά δικαστήρια θα προσανατολίζονται από εδώ και στο εξής.

Θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχουν υπάρξει πολλές εφετειακές αποφάσεις σχετικά με το σκάνδαλο των καυσαερίων στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη είτε επειδή οι υποθέσεις κατέληξαν σε συμβιβασμό της τελευταίας στιγμής μεταξύ των εναγόντων και του ομίλου VW, είτε επειδή, όπως συνέβη στην ελληνική επικράτεια, η VW παραιτήθηκε από την έφεση που είχε ασκήσει κατά πρωτόδικης απόφασης. Υποστηρίζεται ότι η προσέγγιση αυτή αποτελεί στρατηγική της VW που στοχεύει στο να αποθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες οχημάτων από το να καταθέσουν σχετικές αγωγές. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι ο όμιλος VW επεδίωξε με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει την έκδοση δικαστικής απόφασης από ανώτερο δικαστήριο εναντίον του ομίλου VW, η οποία ως νομολογιακό προηγούμενο θα μπορούσε να επηρεάσει τα υπόλοιπα δικαστήρια.

 

Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τους Έλληνες ιδιοκτήτες οχημάτων που επηρεάζονται από το σκάνδαλο των καυσαερίων;

Λόγω του μεγάλου αντικτύπου της εν λόγω απόφασης, αναμένεται ότι και άλλα δικαστήρια θα ακολουθήσουν την ετυμηγορία του Ανώτατου Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κολωνίας. Καθώς οι Έλληνες ιδιοκτήτες επηρεαζόμενων οχημάτων μπορούν επίσης να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ενώπιον του αρμόδιου γερμανικού δικαστηρίου, η απόφαση αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας μιας αντίστοιχης αγωγής. Ακόμη αυτή η νέα απόφαση αυξάνει τις πιθανότητες να γίνει δεκτή η πιλοτική συλλογική αγωγή στη Γερμανία, στην οποία οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς κανένα κόστος.

 

Ως αποτέλεσμα, οι Έλληνες κάτοχοι οχημάτων που επηρεάζονται από το σκάνδαλο ντίζελ μπορούν να εξασφαλίσουν τα οφέλη της διεκδίκησης των αξιώσεών τους ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • πιθανότητα επιδίκασης υψηλότερης αποζημίωσης σε σχέση με τα ελληνικά δικαστήρια
  • περισσότερη ακρίβεια στον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας
  • σύντομος χρόνος προσδιορισμού δικασίμου

 

Τη μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Εάν είστε ο κάτοχος ενός όχημα που επηρεάζεται από το σκάνδαλο ντίζελ (κατάλογος των επηρεαζόμενων οχημάτων), μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εγείρετε τις αξιώσεις σας τόσο ενώπιων των γερμανικών όσο και των ελληνικών δικαστηρίων.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα δωρεάν νομικής συμβουλής.